Gå til innhold

Moglegheiter for studentar

Fire vekers trainee-opphald i Klagenemndssekretariatet

Engasjementet vil gje deg eit godt inntrykk av kvardagen som jurist i sekretariatet. Du vil jobbe på same måte som sakshandsamarane våre, og få god oppfølging i eit fagleg sterkt miljø. Stillinga vert lønna som konsulent.

Frist for søke: 14. februar 2020.

Skriveplass og masterstipend

Viss du ynskjer å skrive masteroppgåve om offentlege anskaffingar kan du søke stipend på kr. 10 000 frå Klagenemndssekretariatet. I tillegg til økonomisk støtte kan vi tilby fri tilgang til vårt bibliotek. Du vil kunne få rådgjeving til den aktuelle problemstillinga.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift, sendast til personal@knse.no innan 1. juni 2020.