Nok en vellykket KOFA-konferanse er gjennomført

Årets konferanse ble gjennomført 8. november 2018 med om lag 400 deltakere. Advokat og nemndsmedlem Kristian Jåtog Trygstad var konferansier under hele konferansen. Anneline Vingsgård, direktør i Klagenemndssekretariatet, innledet konferansen med å gi et tilbakeblikk på KOFAs 15 første år som klageorgan.

Sekretariatet presenterte deretter viktige saker som er avgjort i 2018. Det ble gjennomgått om et offentlig rettslig organ er et organ som er «opprettet for å tjene allmennhetens behov» og ikke er av «industriell eller forretningsmessig karakter». Sekretariatets erfaring med håndteringen av ulovlige direkte anskaffelser var også en del av sekretariatets innlegg.

Videre hadde konferansen interessante og praktiske foredrag fra to nemndsmedlemmer i KOFA, professor Finn Arnesen og advokat Marianne Dragsten. Michael Bowsher QC, Barrister and visiting Professor at Dickson Poon School of Law, King’s College i London, advokat i NHO Kurt Weltzien, og advokat Eirik Vikan Rise i Sands bidro også med innlegg som engasjerte deltakerne.

Professor Kai Krüger fikk til slutt velfortjente blomster for sin lange innsats for KOFA.

kofakonferansen