Gå til innhold

Nyhetsbrev 1-2018

    • KOFA – 15 år som tvisteløsningsorgan
    • Fastsettelse av innholdet i kvalifiakasjonskrav
    • Avgjørelse om tildelingskriteriums egnethet
    • Avgjørelse om arbeidsmarkedsopplæring
    • Avgjørelse om ulovlig endring av meddelt evalueringsmodell

Datoen for KOFA konferansen blir 8.november

Nyhetsbrev 1-2018