Gå til innhold

Nyhetsbrev nr. 1 – 2020

 

I denne utgaven kan du lese om:

  • Utfordrende tider for offentlige oppdragsgivere og leverandører.
  • Klagenemndssekretariatets funksjoner i vanlig drift.
  • Saker om uklart konkurransegrunnlag.
  • Sak 2018/157 i EFTA-domstolen.
  • Ulovlig direkte anskaffelse av bygningsmessige og tekniske arbeider.
  • Ulovlig direkte anskaffelse maskinarbeider.
  • Ulovlig direkte anskaffelser av tolketjenester.
  • Ulovlig direkte anskaffelse av renoveringsarbeide.

Nyhetsbrev nr. 1 2020