Gå til innhold

Nyheitsbrev nr. 1 – 2021

 

I denne utgåva:

  • Godt nytt år frå Klagenemndssekretariatet.
  • Monetære evalueringsmodellar.
  • Kva er kvalitet?
  • Vare-, teneste- eller byggje- anleggskontrakt?
  • Erstatning for brot på anskaffingsregelverket.
  • Sakleg grunn til avlysing?
  • Avgrensingar i sidetal skapar hovudbry.

Lenke: Nyheitsbrev 1 2021