Gå til innhold

Nyhetsbrev 2-2018

Denne gangen kan du lese om

  • Eit halvår med spennande KOFA-praksis
  • Gebyr til Seljord kommune for ulovleg direkte anskaffing og spørsmål om sakleg grunn til avlysning
  • Ulovleg tildelingskriterium – “mannskapsliste” forskrifta § 18 1 (3)b)
  • Ikkje høve til ettersending av dokumentasjon for å oppfylle kvalifikasjonskrav i ein tilbodkonkurranse der krava ikkje er tilfredsstilte ved utløpet av tilbodsfristen
  • NIF/Idrettsforbundet er ikkje omfatta av regelverket for offentlege anskaffingar
  • Gebyr for brot i sak om transportteneste for utkøyring og henting av blodprøver

Nyhetsbrev 2-2018