Gå til innhold

Nyhetsbrev 3 – 2019

I denne utgaven kan du lese om

  • Ulovlig direkte anskaffelser og ett gebyr
  • Det kongelige hoff var underlagt regelverket om offentlige anskaffelser ved inngåelse av avtale om malertjenester
  • Ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester
  • Forholdet mellom dokumentasjonskrav og kvalifikasjonskrav
  • Betydningen av uriktig beregning av anskaffelsens verdi
  • Program for årets KOFA konferanse 2019

Nyhetsbrev 3 -2019