Gå til innhold

Nyhetsbrev 4 2017

KOFA året 2017

Her er årets siste nyhetsbrev og denne gangen kan du lese om

 • Sekretariatsleders betraktninger.
 • Bygging av steintrapp var ingen ulovlig direkte anskaffelse
 • Brudd på regelverket å vektlegge egne erfaringer.
 • Nytt regelverk trer i kraft fra 1.januar 2017.
 • Plikt til å hindre innsyn i taushetsbelagte opplysninger.
 • Tilbud med avvik fra reguleringsplan skulle vært avvist.
 • KOFA konferansen 2016

Et tilbakeblikk på KOFA året 2017

Denne gangen kan du lese om:

 • Avgjørelse i sak hvor spørsmålet om hvorvidt kvalifikasjonskravene var oppfylt måtte avgjøres ut fra en konkret tolking av tilbudet.
 • Avgjørelse om metode for evaluering av leveringstid.
 • Avklaringsadgangen etter det nye regelverket
 • Stornemndssak- unntaket for samarbeid mellom offentlige myndigheter

Nyhetsbrev 4 – 2017