Gå til innhold

Nyhetsbrev nr. 1 2019

I denne utgaven kan du lese om:

  • KOFA har fremdeles høy tillit hos brukerne
  • Gebyr til Bane NOR for ulovlig direkte anskaffelse
  • Ekspempel på at KOFA tolker kvalifikasjonskravene i lys av det som skal anskaffes og konkurransedokumentene
  • Ikke i strid med regelverket at oppdragsgiver ikke hadde tatt hensyn til reisekostnader ved vurdering av tildelingskriteriet “Kostnader”
  • Tidspunktet for bedømmelsen av kvalifikasjonskravene beror på en tolkning av konkurransegrunnlaget
  • Dato for KOFA konferansen 2019

 

Nyhetsbrev 1 2019