Gå til innhold

Nytt kontonummer for klagegebyr

Klagenemndssekretariatet har fra 1.mai 2017 kontonummer 7694 05 18098.

Før en klage kan behandles, skal klager betale inn et rettsgebyr på 8000 kroner for rådgivende saker og 1000 kroner for ulovlig direkte anskaffelser til KOFA

Innbetalingen skal merkes”Klagenemnda for offentlige anskaffelser” , og gjerne også med sakens parter.

Gebyret skal betales inn til:

Klagenemndssekretariatet

Postboks 511 Sentrum

5805 BERGEN

Kontonummer 7694 05 18098

Kvittering for at klagegebyret er innbetalt må legges ved selve klagen. Klagen vil ikke bli tatt under behandling uten denne kvitteringen.

Publisert: 05.05.2017 | Sist endret: 10.05.2017

Nytt kontonummer for klagegebyr

Nytt kontonummer for klagegebyr