Om advokater i nemnda

Den siste tiden har det vært mye fokus på advokatenes rolle i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. På anbud365.no kan du lese nemnds- og sekretariatsleders bidrag til dette ordskiftet:

KOFA og habilitet

Bilde: CQF-avocat/Pixabay