Gå til innhold

Sak om tolketjenester i tingretten

I vedtak av 27. januar og 7. april 2020 ila Klagenemnda for offentlige anskaffelser Politiet gebyr for ulovlig direkte anskaffeler av tolketjenester. Vedtakene ble brakt inn for Oslo tingrett, og hovedforhandlingen ble avholdt mandag 26. oktober.

Fra Staten v/Justisdepartementet møtte prosessfullmektig Helge Røstum hos Regjeringsadvokaten. Fra Politiets fellestjenester møtte avdelingsdirektør Marianne Haahjem.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser var representert av advokat Goud Helge Homme Fjellheim. Fra Klagenemndssekretariatet møtte nemndsansvarlig Line Rakner, seniorrådgiver Peter Aadland og rådgiver Bernt Bjørnsen Magnus.

Dom i saken forventes avsagt tidligst om 4 uker.

For sekretariatets og Rett24s tidligere omtale av saken, se her.

Oslo tinghus