Søker nye KOFA-medlemmer

Anskaffelsesretten er et spennende fagfelt, med stor praktisk betydning for både offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet. Nærings- og fiskeridepartementet inviterer nå alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til verv som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fristen for å melde interesse er 31. mars 2023.

Det søkes etter jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis dommere, advokater og personer fra akademia.

Lurer du på hvordan det er å være medlem i KOFA? Vi i Klagenemndssekretariatet svarer gjerne på spørsmål!

Du kan også lese mer om vervet her: Nærings- og fiskeridepartementet søker nye KOFA-medlemmer – regjeringen.no

 

Bilde av bok og dommerklubbe
Unsplash/Sasun Bughdaryan