Gå til innhold

Søker nye medlemmer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres særlig til å søke.

Departementet søker også etter en kandidat som er interessert i vervet som leder av klagenemnda. De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023.

Tidsfrist

Melding av eget kandidatur, eller forslag til kandidater, skal inneholde en CV og en beskrivelse av kvalifikasjonene til vedkommende, samt en begrunnelse for hvorfor de er særlig egnet for vervet. Dette sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 29. mars 2019. Det gjøres oppmerksom på at navn på kandidater som har meldt sin interesse og foreslåtte kandidater kan bli gjenstand for offentlig innsyn.

For mer informasjon, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soker-nye-medlemmer-til-klagenemnda-for-offentlige-anskaffelser/id2630221/