Statens innkrevingssentral får to gebyr for ulovlige direkte anskaffelser