Gå til innhold

Utsettelse av frister for å levere prosesskriv

Klagenemndssekretariatet har stor forståelse for at det i tiden fremover vil være behov for lengre frister for å komme med tilsvar og kommentarer i saker for KOFA. Dersom det er behov for fristutsettelser i åpne saker, kan dere kontakte oss på e-post.

For nye innkomne saker, vil vi på generelt grunnlag utvide tilsvarsfristen fra 10 til 20 virkedager, i første omgang frem til 14. april 2020.