Rutine for fakturering av klagegebyr KOFA

Det må betales inn et klagegebyr for klagebehandlingen. Det er kr. 8.000,- for klage på rådgivende offentlig anskaffelser og kr. 1.000,- for direkte ulovlig anskaffelser. Vi tilbyr å sende ut en faktura i forkant som skal benyttes til innbetaling av klagegebyr til oss. Vi tilbyr faktura eller betaling til kontonummer: 7694.05.18098.

Klagegebyret må være betalt, før klagen kan tas til behandling. Klagen kan sendes inn til Klagenemndssekretariatet før klagegebyret er betalt, jfr. reglene for fristavbrytelse i klagenemndsforskriften.

Les mer om ulike sakstyper hvis du er usikker på hvilken type sak din klage gjelder.

 

Ved klage på ulovlige direkte anskaffelser blir klagegebyret tilbakebetalt i sin helhet dersom klagenemnda finner at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.

Ved klager på andre brudd på anskaffelsesregelverket så blir klagegebyret betalt tilbake i sin helhet dersom klagenemnda kommer til at bruddet på regelverket har påvirket resultatet av konkurransen.

Registrering for klagegebyr

(kun tall)
(Kun tall)
(for fakturering)