Slik leverer du klagen

Elektronisk innsending

Klagen skal sendes pr. e-post til post@knse.no. Vi ønsker ikke lenger å motta papirversjoner pr. post. Du vil motta en bekreftelse fra oss når klagen er mottatt og registrert.

Slik skal det gjøres

Klagen vil gjerne ha flere vedlegg, og disse må oversendes på en oversiktlig måte:

  • Vedleggene skal nummereres og navngis (eks. «vedlegg 1 – kunngjøring»)
  • Ta inn en vedleggsliste/-oversikt
  • Send hvert vedlegg som én fil
  • Ikke del opp enkeltvedlegg
  • Send filer i PDF/A-format produsert fra tekst, så langt det er mulig, heller enn skannede filer fra papir. Se PDF/A på wikipedia.
  • Skannede filer leveres i PDF/A-format, fortrinnsvis også med søkbar tekst (OCR-lest). Se OCR på wikipedia

Hvis klagen med vedlegg ikke kan sendes i én e-post (på grunn av filstørrelsen), kan du sende vedleggene i flere etterfølgende e-poster. For å gjøre dette enklest mulig, husk følgende:

  • Store filer bør komprimeres, såfremt lesbarheten beholdes
  • Bruk sort/hvitt, om ikke fargebruk har en bestemt funksjon

Om e‑postoversendelse er utelukket, f.eks. på grunn av filstørrelse eller at dokumentene inneholder forretningshemmeligheter, kan dokumentene sendes på digitale lagringsmedier i ordinær post (USB-stick/minnepenn/CD/DVD). Før du sender taushetsbelagte opplysninger må du likevel lese dette. Må klagen sendes i papir, bes det om at du oppgir e-postadresse for ytterligere kommunikasjon.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på post@knse.no, eller tlf: 55 19 30 00