Nå er det åpnet for påmelding til KOFA-konferansen 2022 i Bergen!

KOFA kan igjen tilby et variert program som blant annet belyser ulike sider ved de avgjørelser som KOFA fatter, regelverket for offentlige anskaffelser og håndhevelsen av EØS-avtalen på området.

Husk å melde dere på raskt. Det er påmeldingsfrist allerede 1. oktober 2022. Link til påmelding finner dere her.

 

Bilde av mennesker på konferanse
Pixabay/Steve Cliff