Gå til innhold

Nyhetsbrev 3 – KOFA

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende tema fra siste KOFA praksis:

  • Standardisering av avviksvurdering
  • Etiske tildelingskriterier og tilknytningskravet
  • Samspillsentreprise
  • Sertifisering som krav i kravspesifikasjonen
  • Dom i sak om regelverkets geografiske virkeområde

Nyhetsbrev 3 2021