Nytt regelverksarbeid

Nemndsmedlem i KOFA, Kjersti Holum Karlstrøm, er med i utvalget som skal foreslå endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Karlstrøm har vært nemndsmedlem i KOFA siden juni 2019.

Leder for utvalget er tidligere nemndsmedlem i KOFA, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved juridisk fakultet i Bergen.

Utvalgets oppgave blir å utarbeide forslag til å styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket for offentlige anskaffelser.

Les mer om utvalget og mandatet her: Vil gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere – regjeringen.no