Høve til å søke i og finne fram til avgjerder

Lotterinemnda sine avgjerder blir no lagt ut på nett etter kvart som dei er klare. Saker som kjem inn, blir òg registrert. Alle avgjorde og innkomne saker finst her.

Her kan du søke etter saker ved å filtrere etter aktuelt regelverk, kva saka gjeld, og år. Du kan òg søke med fritekst. Klagenemndssekretariatet ønsker med dette å gjere avgjerdene tilgjengelege for alle og enkle å finne fram til.

tastatur