Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 416

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
14.05.2024 2024/387 Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus Mangelfull søknad Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/250 Åpent Verksted Annet Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/313 Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei Ny-, på- og ombyggingskostnader Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
06.05.2024 2024/363 Stiftelsen Sagatun Recovery Frivillig virksomhet Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.05.2024 2024/376 Oslo badstuforening Annet Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
06.05.2024 2024/524 Sandefjord Pensjonistbowling Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon, Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/319 Sunndalsøra Småbåtlag Ny-, på- og ombyggingskostnader Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
30.04.2024 2024/381 Paletten Maleklubb Manglende innsending av etterspurte opplysninger Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
30.04.2024 2024/380 Sandøy Vel Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
30.04.2024 2024/379 Foreningen kult Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
1 2 3 42