Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 326

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.03.2023 2023/80 Palmera Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
21.03.2023 2023/95 Tempelridderordenen Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
21.03.2023 2023/133 Sjøgata Vel Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
13.03.2023 2023/50 ANSA - Association of Norwegian Students Abroad Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.03.2023 2023/47 Kunst og design i skolen Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
20.02.2023 2022/1798 Elverum Rotary Klubb Lotteriverdig organisasjon Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
20.02.2023 2023/28 Gaupen Musikkforening Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
20.02.2023 2023/23 Velferdsalliansen EAPN Norway Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
20.02.2023 2023/29 Oslo Handelsgymrevyen Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
20.02.2023 2023/30 Nakkerud Vel Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
1 2 3 33