Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 255

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
17.09.2021 2021/850 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
11.02.2021 2021/295 Norsk Biologforening (BIO) Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet PIHY
23.08.2021 2021/831 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
23.08.2021 2021/833 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
21.06.2021 2021/149 Eivindvik Bygdelag Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
21.06.2021 2021/628 Youthmundus Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
21.06.2021 2021/651 The Rainbow Team Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
21.06.2021 2021/682 Radio Øksnes BA Annet Klager får delvis medhold Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
05.06.2021 2021/126 Oslomarkas Fiskeadministrasjon Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
05.06.2021 2021/128 WayBack Bergen - Stiftelsen Livet etter soning Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
1 2 3 26