Trannel International Limited må stoppe sitt tilbud av pengespill i Norge

Lotteritilsynet traff 5. april 2019 vedtak om at Trannel International Limited pålegges stans av pengespill i Norge uten norsk tillatelse fra nettspillsidene Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo.

Etter lotteriloven er det er forbudt å avholde lotteri uten tillatelse. Trannel International Limited hadde ikke tillatelse til å avholde lotteri i Norge, men hadde maltesisk lisens til å arrangere lotteri og pengespill. Spilltilbudet var rettet mot det norske markedet, men var driftet fra utlandet.

Lotterinemnda kom frem til at det ikke er avgjørende hvor spilltilbudet sendes og driftes fra. Det avgjørende er hva spilltilbudet er tilpasset for og hvem tilbudet er rettet mot. Lotterinemnda kom frem til at spilltilbudene var tydelig innrettet mot det norske markedet, og at også nettbaserte lotteri er omfattet av forbudet mot å avholde lotteri. Lotteritilsynet hadde derfor anledning til fatte vedtak med hjemmel i lotteriloven.

Lotterinemnda kom også frem til at vedtaket ligger innenfor Lotteritilsynets jurisdiksjon og at den norske enerettsmodellen er en lovlig restriksjon på EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av tjenester.

Lotterinemndas vedtak kan du lese her.