Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
24.08.2023 2023/618 Watch Media Norway AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort MAPA
27.06.2023 2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS) Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.06.2023 2023/421 Simone Binaghi Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
14.06.2023 2023/311 Betong Norge Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
24.05.2023 2023/149 Tinde Energi AS Annet Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
10.05.2023 2023/190 Blush AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
10.05.2023 2023/222 Cover Brands AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
10.05.2023 2023/216 Blivakker.no AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
26.04.2023 2023/210 Betong Norge Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
26.04.2023 2023/211 Privatperson Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
1 2 3 5