Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
17.06.2024 2024/797 Agva Kraft AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
17.06.2024 2024/847 Bjørklund Norge AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
29.04.2024 2024/157 Agva Kraft AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas til følge Markedsføringsloven, Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester Avgjort ADKV
16.04.2024 2024/132 Dag Rune Flåten Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
04.04.2024 2024/307 Forbrukerrådet Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
05.02.2024 2023/1222 Nuax AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
05.12.2023 2023/603 Nuax AS Annet Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/399 Thomas Holstad Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/921 Fkort AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
10.10.2023 2023/816 Karl Ivar Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
1 2 3 6