Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 52

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
04.04.2024 2024/307 Forbrukerrådet Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
05.02.2024 2023/1222 Nuax AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
05.12.2023 2023/603 Nuax AS Annet Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/399 Thomas Holstad Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/921 Fkort AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
10.10.2023 2023/816 Karl Ivar Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
24.08.2023 2023/618 Watch Media Norway AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort MAPA
27.06.2023 2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS) Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.06.2023 2023/421 Simone Binaghi Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
14.06.2023 2023/311 Betong Norge Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
1 2 3 6