Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 169

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
27.11.2023 2023/0708 Utdanningsforbundet Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
27.11.2023 2023/792 Shifter Media AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
13.11.2023 2023/0704 Klassekampen AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
13.11.2023 2023/0706 Snøfugl AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
13.11.2023 2023/0707 Nye Medier Invest AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
03.11.2023 2023/0435 Filter Media AS Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
03.11.2023 2023/0524 Uma Feed Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PIHY
03.11.2023 2023/0901 UNION FILMS MENEZES MANICOBA Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort PIHY
16.10.2023 2023/0727 The Spy AS/4 ½ Fiksjon AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
26.09.2023 2023/0619 Fin Radio Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Avgjort KARS