Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 169

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
20.03.2020 2019/428 Asker og Bærum Lokalradio AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
20.03.2020 2019/434 Norsk Lokalkringkasting AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
20.03.2020 2019/435 Radio Hurum BA Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
03.02.2023 2022/1185 Den Norske Filmfestivalen AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort ALBS
17.06.2024 2024/798 Privatperson Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
29.04.2017 2017/254 Korsets Seier Publikasjoner AS Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort LIRA
15.09.2018 2018/168 Radio Metro AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ERGA
12.09.2017 2017/265 NorwayVoice Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Avgjort LIRA
07.11.2017 2017/271 Justin Theater Production Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort LIRA
23.08.2017 2017/261 Arthaus Stiftelsen for Filmkunst Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PEAA
1 2 3 17