Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 169

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
10.02.2020 2019/0387 Tech Media Bureau Rolf Pedersen Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
20.03.2020 2019/428 Asker og Bærum Lokalradio AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
20.03.2020 2019/434 Norsk Lokalkringkasting AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
20.03.2020 2019/435 Radio Hurum BA Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ALBS
28.10.2022 2022/0890 Renée Mlodyszewski Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort ALBS
16.01.2023 2022/1144 Ole Christian Solbakken Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort ALBS
28.10.2022 2022/1143 Eirik Husby Sæther Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort ALBS
03.02.2023 2022/1185 Den Norske Filmfestivalen AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort ALBS
15.09.2018 2018/168 Radio Metro AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ERGA
15.09.2018 2018/169 Radio Rox AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort ERGA
1 2 3 17