Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 169

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
05.04.2017 2017/255 Storytelling Media AS Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven) Avgjort LIRA
29.04.2017 2017/254 Korsets Seier Publikasjoner AS Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort LIRA
23.06.2017 2017/264 A-Media AS Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Avgjort LIRA
23.08.2017 2017/256 A Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak Avgjort PEAA
23.08.2017 2017/261 Arthaus Stiftelsen for Filmkunst Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PEAA
23.08.2017 2017/258 Mount Media AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PEAA
23.08.2017 2017/260 Wannebo Creative Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PEAA
23.08.2017 2017/257 Wannebo Creative Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PEAA
23.08.2017 2017/259 Qvisten Animation AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort PEAA
12.09.2017 2017/265 NorwayVoice Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Avgjort LIRA
1 2 3 17