Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 97

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
29.03.2021 2021/374 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
29.03.2021 2021/384 Stiftelsen Tinden Handelsted Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
01.02.2021 2020/417 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
01.02.2021 2020/990 Norsk Hydro ASA Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/712 Norsk Hydro ASA Oppnevning av settestyre Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/801 Skavhaugen Gårds Legat Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/914 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/915 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/916 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
22.09.2020 2020/624 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
1 2 3 10