Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 104

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
16.09.2021 2021/746 Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
16.09.2021 2021/805 Anonymisert Nedsettelse av honorar Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
05.07.2021 2021/720 Anonymisert Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/346 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/543 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/590 Stiftelsen Nes Skianlegg Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/650 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse Sammenslåing av stiftelser Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
29.03.2021 2021/374 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Klagen tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
29.03.2021 2021/384 Stiftelsen Tinden Handelsted Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
01.02.2021 2020/417 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
1 2 3 11