Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 122

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
23.08.2023 2023/0410 Ingebjørg Lelands Fond Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
19.06.2023 2023/0206 Terje Østmoe og Ivar J. Wallin Oppnevning av settestyre Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
21.12.2022 2022/1020 Tabernaklet Omsorgsboliger Stiftelsen Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
20.12.2022 2022/1626 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
28.11.2022 2022/1585 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
31.10.2022 2022/0797 Thomas Angells Stiftelser og Waisenhusstiftelsen i Trondheim Sammenslåing av stiftelser Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
31.10.2022 2022/1018 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
21.09.2022 2022/0904 Anton og Aaslaug Areskaus stiftelse Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
21.09.2022 2022/0915 Nordr Norge AS og anonymisert Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
21.09.2022 2022/0925 Henning Brath Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
1 2 3 13