Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 93

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
07.12.2020 2020/712 Norsk Hydro ASA Oppnevning av settestyre Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/801 Skavhaugen Gårds Legat Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/914 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/915 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.12.2020 2020/916 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
22.09.2020 2020/624 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
18.09.2020 2020/536 Mental Helse Trøndelag Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
07.07.2020 2020/289 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT Omdanning av vedtekter Klagen tas delvis til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
18.06.2020 2020/0212 Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi Omdanning av vedtekter Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
18.06.2020 2020/262 Prof Kreybergs fond for eksperimentell patologi Omdanning av vedtekter Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
1 2 3 10