Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 43

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Regelverk Status Saksbeh.
02.05.2019 2018/497 Stiftelsen Christianssands Børs og Andreas og K. Ludvig Endresens legat Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
29.04.2019 2018/518 Stiftelsen Medforsk Fredrikstad Opphevelse av stiftelse, Utdelingsforbud til oppretter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
08.04.2019 2018/210 Stiftelsen Gaustad kapell Omdanning av vedtekter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
25.02.2019 2018/206 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
20.02.2019 2018/252 Hildur og Magnar Arnstads stiftelse Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
20.02.2019 2018/356 Stiftelsen Balder Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
20.12.2018 2018/117 Skjermet Nedsettelse av honorar Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
06.12.2018 2017/295 Sergej Alexander Munkvold. Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
02.11.2018 2017/296 Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond og Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen Styreavsettelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
12.10.2018 2018/78 Gerdt og Michaeline Meyers legat Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
1 2 3 5