Elisabeth Wiik oppnevnt som ny leder av KOFA

Elisabeth Wiik ble i dag utnevnt i statsråd som ny leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Hun erstatter Sverre Nyhus som har vært leder de siste 4 årene. Sverre Nyhus fortsetter som medlem av KOFA for en ny periode på 4 år.

Elisabeth er i dag sorenskriver og arbeider som dommer i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Volda. Hun har mange års ledererfaring både fra det private næringsliv (bl.a. DNV) og det offentlige, samt fra ulike verv i frivillige organisasjoner. Hun har nylig fullført ledelsesprogrammet «Omstillings- og Innovasjonsledelse i Brytningstid» ved NHH og er deltaker i Agenda Vestlandet sitt lederutviklingsprogram «Handlekraft». Hun har vært medlem av KOFA siden 2019.

 

«Eg har hatt gleda av å samarbeide med dei dyktige og imøtekomande tilsette i Klagenemndssekretariatet i fire år som nemndsmedlem i KOFA og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet framover i ny rolle som leiar av KOFA. KOFA er eit viktig alternativ til domstolsbehandling av saker som gjeld offentlege anskaffingar og i ei tid der det er fokus på dyre prosessar i domstolane, har KOFA ei rolle som truleg vert stadig viktigare. Eg gledar meg til å bli kjent med dei nye nemndsmedlemmane og til å ha lærerike og gode nemndsmøter både ilag med desse og ilag med dei nemndsmedlemmane som fortset ein periode til. Eg er svært takksam for den tilliten eg har fått ved å bli tildelt vervet som leiar for KOFA.»

 

Bjørn Berg, Kjersti Holum Karlstrøm og Alf Amund Gulsvik er også gjenoppnevnt som nemndsmedlemmer i KOFA. I tillegg er det oppnevnt fem nye nemndsmedlemmer:

  • Professor dr. juris Tarjei Bekkedal
  • Advokat Hallgrim Fagervold
  • Advokat Christina Paludan Melson
  • Advokat Wenche Sædal
  • Advokat Hanne S. Torkelsen