Les om Johan som tok videreutdanning ved King’s College i London

Johan fullførte mastergraden ved Det juridiske fakultet i Bergen i desember 2013, og begynte i Klagenemndssekretariatet i 2020 som ansvarlig for Medieklagenemnda og Stiftelsesklagenemnda. Nå jobber han som juridisk seniorrådgiver for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. I 2021 fikk Johan tilbud om å ta videreutdanning (Postgraduate Diploma) ved King’s College London i kurset «Public Procurement Regulation in the EU and in its Global Context MA». Denne videreutdanningen tilbys enkelte av saksbehandlerne for KOFA, og gjennomføres ved siden av en fulltidsstilling i Klagenemndssekretariatet. Kompetansen man opparbeider seg etter kurset kommer både arbeidsgiver og arbeidstaker til gode. Dette forteller Johan om kurset:

Hva gjorde at du søkte om å ta kurset ved King’s College?
Jeg hadde snakket med kolleger som hadde tatt kurset tidligere, og som fortalte om et stort læringsutbytte. Det er også en unik mulighet å ta et kurs i London som er direkte relevant for mitt arbeid i Bergen.

Hva har du likt best med kurset du har gjennomført?
Kursets forelesere! Foreleserne har forskjellig bakgrunn, og kommer fra forskjellige steder. Fellesnevneren er at de alle er veldig engasjerende. Enkelte av foreleserne arbeider som advokat i tillegg til en undervisningsstilling innen akademia. Dette ga kursdeltakerne et unikt innblikk i praktiske problemstillinger som kan sette anskaffelsesregelverket på prøve.

Hvilket læringsutbytte har vært det største?
Kurset er oppdatert på praksis fra EU-domstolen, og kursdeltagerne får en gjennomgang av nyere og sentral praksis herfra. Dette er veldig nyttig! I tillegg er det svært lærerikt å diskutere med andre kursdeltakere som gjerne har en helt ulik yrkesbakgrunn og andre perspektiver. Jeg vil likevel trekke frem den overordnede helhetsforståelsen kurset gir som den mest verdifulle.

Hvordan ser du for deg å bruke kompetansen din videre?
En gjennomgang av EU-domstolens avgjørelser innenfor anskaffelsesretten er svært relevant i mitt arbeid som saksbehandler. Anskaffelsesdirektivet bygger på EU-direktivene som tolkes av EU-domstolen. I tillegg til dette så tror jeg at helhetsforståelsen og det å løfte blikket gir viktige erfaringer som kommer godt med.

Hvordan fungerte det å kombinere arbeid og studier?
Kurset er lagt opp slik at kursmateriale blir sendt ut i forkant av de fysiske samlingene i London. Det forutsettes at en leser kjernelitteraturen en får tilsendt før de fysiske samlingene. Jeg tok kurset sammen med en kollega, og vi fikk satt av 20 lesedager av arbeidsgiver. Det var en fordel å være to, slik at vi kunne ha kollokvier underveis i kurset.

Kurset består av obligatoriske oppgaver med innleveringsfrist i april og eksamen i mai. Det ble ganske hektisk mot slutten, men den totale arbeidsmengden var fullt overkommelig i tillegg til arbeid.

Seniorrådgiver Johan Aasheim Hjartnes