Programmet til KOFA-konferansen den 27. oktober begynner å ta form

Etter to år uten KOFA-konferanse med fysisk deltakelse er det igjen klart for å gjenoppta en tradisjon som startet i 2006. Caroline Essilfie er rådgiver i Klagenemndssekretariatet og har flere års tidligere erfaring som innkjøper i Sykehusinnkjøp. Hun er med i komiteen som planlegger årets konferanse.

«Det er fortsatt noen ting som skal på plass før hele programmet for årets KOFA-konferanse er landet. Samtidig er det mye spennende å glede seg til allerede nå», sier Caroline.

Vi får blant annet besøk av Senior Advisor Rachel Harriott fra EFTA Surveillance Authority (ESA) som skal snakke om ESAs rolle i offentlige anskaffelser og nylige saker som ESA har avgjort.

Advokat Simen Hammersvik fra Regjeringsadvokaten er en av forfatterne av boken «Oversikt over EØS-retten». Han kommer på årets KOFA-konferanse for å snakke om de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene fra et EØS-rettslig perspektiv.

I år som tidligere år, skal advokat og nemndsmedlem i KOFA Kristian Jåtog Trygstad lede oss gjennom utvalgte KOFA-saker. Dette pleier å være et svært populært innlegg der man raskt får en oversikt over de viktigste sakene på en pedagogisk måte.

Vi har også fått med oss advokat og nemndsmedlem i KOFA Kjersti Holum Karlstrøm. Hun skal snakke om avlysning, et tema som mange er opptatt av for tiden. I kjølvannet av Høyesteretts dom i Fosen-Linjen, blir det hyppig påberopt at det forelå reell rettslig usikkerhet om holdbarheten av prosessen, som grunnlag for at oppdragsgiver har hatt saklig grunn til å avlyse konkurransen. Men hva ligger egentlig i dette?

Videre skal Konkurransetilsynets nye direktør Tina Søreide holde innlegg med tittelen ‘Offentlige innkjøp, konkurranse og utfordringer forbundet med ulovlig forretningspraksis’.

Påmelding til konferansen åpner i august, så hold dere oppdatert ved å kikke innom nettsiden vår eller følg oss på LinkedIn for mer info.

Vi gleder oss til å se dere i oktober!

Caroline Essilfie, juridisk rådigiver for KOFA