Gå til innhold

Nyhetsbrev nr. 2 – 2020

I denne utgåva kan du lese om

  • God sommar frå Klagenemndssekretariatet.
  • Endring av konkurransegrunnlaget kan utgjere ei ulovleg direkte anskaffing.
  • Manglande stadfesting på innsendt tilbod i Mercell – kan tilbodet reknast som levert?
  • Omgjering av tildelingsvedtak.
  • Sakleg grunn til avslysning?
  • Forlengingar av avtaler om drift av asylmottak blei ikkje rekna som ei ulovleg direkte anskaffing
  • Forskyving av kontraktsoppstart blei ikkje rekna som ei vesentleg endring.
  • KOFA konferansen 2020 blir som Webinar.

 

Nyhetsbrev 2 2020

hender holder dokument