Gå til innhold

Direkteanskaffelse av hurtigtester

Hovedregelen er at alle anskaffelser over en viss verdi skal kunngjøres slik at det blir konkurranse om å levere varen eller tjenesten. Det følger imidlertid av anskaffelsesforskriften at oppdragsgiver kan la være å kunngjøre en anskaffelse dersom det er umulig å overholde fristene i regelverket. Dette må ikke skyldes oppdragsgiver, og det må være på grunn av forhold oppdragsgiver ikke kunne forutse. Omfanget av kontrakten kan ikke være større enn strengt nødvendig.

Sykehusinnkjøp HF inngikk to avtaler om levering av antigen hurtigtester uten å kunngjøre en konkurranse. Kontraktene ble inngått i slutten av september og begynnelsen av oktober 2020. Avtalenes verdi var estimert til hele 280 millioner kroner. Klagenemnda for offentlige anskaffelser kom likevel til at inngåelsen av disse avtalene ikke utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Under koronapandemien har medisin- og produktutviklingen gått raskt. Da hurtigtestene ble ansett gode nok, medførte markedssituasjonen at det var behov for å handle raskt for å sikre tilgang til hurtigtestene. På tidspunktet kontraktene ble inngått, var det økt smitte i samfunnet og det var en uavklart markedssituasjonen. Derfor var en betryggende beredskap avhengig av at man sikret et tilstrekkelig antall antigentester av god nok kvalitet.

Avgjørelsen i sak 2020/974 finner du her.