Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av barnehage- og skoleadministrativt system

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak 21. februar ilagt Ringsaker kommune et gebyr på 196 636 kroner for ulovlig anskaffelse av barnehage- og grunnskoleadministrativt system.

Kommunen gjennomførte i 2010 en anskaffelse av barnehage- og skoleadministrativt system. I perioden 2016–2019 ble systemet byttet ut og oppgradert utenat dette ble kunngjort. Innklagede erkjente at dette innebar en ulovlig direkteanskaffelse. Spørsmålet for klagenemnda var hvorvidt en tilleggsavtale inngått i 2022, og som endret avtalen fra 2019, også innebar en ulovlig direkteanskaffelse.

Klagenemnda konkluderte med at tilleggsavtalen inngått i 2022 utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Ved fastsettelsen av gebyrets størrelse ble i skjerpende retning lagt vekt på at innklagede valgte å utvide en kontrakt som ikke var kunngjort, og som innklagede visste var kunngjøringspliktig.

Innklagede ble ilagt et gebyr på tretten prosent.

Gebyrvedtaket finner du her.

Vojtech Okenka - Pexels