Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse Lillehammer kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak 23. mars 2022 ilagt Lillehammer kommune et gebyr på 429 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av tjenester for drift, vedlikehold og oppgradering av veilys i kommunen.

Saken gjaldt spørsmål om kjøp på en utgått rammeavtale. Rammeavtalen utløp november 2019 og eksisterende leverandør bekreftet overfor innklagede at de ville stå i kontrakten frem til ny konkurranse var gjennomført. Innklagede gjennomførte en ny konkurranse høsten 2019, men avlyste denne januar 2020. Ny konkurranse ble deretter kunngjort november 2021.

I perioden etter at rammeavtalen hadde gått ut kjøpte innklagede tjenester for til sammen 3 577 814 kroner. Klagenemnda slo fast at kjøpene utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Ved fastsettelsen av gebyrets størrelse ble det lagt vekt på at innklagede hele tiden hadde vært klar over at rammeavtalen var utgått og at kjøpene var kunngjøringspliktige, men likevel hadde benyttet den utgåtte rammeavtalen i underkant av to år uten å gjøre forsøk på å gjennomføre en ny konkurranse. Dette ble ansett som skjerpende omstendigheter, og innklagede ble ilagt et gebyr på tolv prosent av avropenes verdi.

Gebyrvedtaket finner du her.