Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til Horten kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 14. mars 2022 ilagt Horten kommune et gebyr på 3,9 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av et leilighetsbygg over tre etasjer som skulle benyttes til samlokaliserte leiligheter for personer med utviklingshemning. Byggeperioden var opplyst å være fra oktober 2019 til oktober 2020.

Etter tildeling av kontrakten ble prosjektet bearbeidet for å finne besparelser. Løsningen innebar blant annet at kjelleretasjen utgikk, at bruken av massivtre ble redusert og at planløsningen i første og andre etasje ble komprimert. Avtalt byggestart ble videre endret til august 2020 med overleveringsfrist i september 2021.

Klagenemnda konkluderte med at endringene i prosjektets omfang og forskyvningen av byggeperioden samlet innebar at kontrakten var vesentlig endret. Innklagede kunne ikke høres med at endringens størrelse skulle vurderes med utgangspunkt i den oppnådde prisreduksjonen. Klagenemnda viste til at det ved reduksjon av kontraktens omfang, ligger en iboende risiko for at prisen ikke reduseres tilsvarende, fordi man ikke lenger er i en konkurransesituasjon. Når det gjaldt forskyvningen av byggeperioden, viste nemnda til at dette kunne ha påvirket deltakerinteressen.

Innklagede ble ilagt et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi.

Avgjørelsen finner du her.