Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4494

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
28.05.2024 2024/602 Rådgivende sak Politiets fellestjenester (PFT) Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Tilbudsevaluering Innkommet JUVA
24.05.2024 2024/391 Rådgivende sak Sykehuset i Vestfold HF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
23.05.2024 2024/710 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
21.05.2024 2024/804 Gebyrsak Time kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
16.05.2024 2024/531 Rådgivende sak Senja kommune og Mitra AS Innkommet ASPE
15.05.2024 2024/793 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 4 Innkommet MAUL
15.05.2024 2024/813 Prioritert rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon FLO Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet DAEI
15.05.2024 2024/796 Gebyrsak Statens vegvesen Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
13.05.2024 2024/776 Prioritert rådgivende sak Hå kommune De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Tilbudsevaluering Innkommet LIRA
13.05.2024 2024/777 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet (UDI) Avvisning av tilbud Innkommet LIRA