Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4494

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
26.05.2003 2003/19 Rådgivende sak Direktoratet for naturforvaltning Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
14.02.2003 2003/26 Rådgivende sak Øygarden kommune Trukket Avgjort
30.04.2003 2003/17 Rådgivende sak Troms fylkeskommune Annet, De generelle kravene i § 5, Erstatning Brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.02.2003 2003/24 Rådgivende sak Justisdepartementet Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ABJ
19.06.2003 2003/25 Rådgivende sak Kongsberg kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Erstatning, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.03.2003 2003/22 Rådgivende sak Hadsel kommune Frister Brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.03.2003 2003/23 Rådgivende sak Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
07.04.2003 2003/20 Rådgivende sak Oslo kommune, Undervisningsbygg KF Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.03.2003 2003/21 Rådgivende sak Det Frivillige Skyttervesen Avvisning av tilbud, Erstatning, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
11.02.2003 2003/18 Rådgivende sak Helse Øst RHF Trukket Avgjort