Gå til innhold

Arnt Skjefstad nytt medlem i Kofa

I juni 2020 ble det klart at Halvard Haukeland Fredriksen skal lede lovutvalget etter Nav-saken, og i august ble det kjent at Fredriksen av denne grunn trer ut av Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fredriksen har vært medlem av Kofa siden 2015, og var blant annet med i sak 2018/157, hvor nemnda – for første gang i historien – ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse.

Det er nå klart at det er Arnt Skjefstad som erstatter Halvard Fredriksen i nemnda. Skjefstad er i dag lagdommer i Gulating lagmannsrett. Tidligere har han jobbet både som advokat i advokatfirmaene Schjødt og Kluge, og som førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Skjefstad oppnådde i 2015 ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling”.

Klagenemndssekretariatet ønsker Skjefstad hjertelig velkommen, og ser frem til et godt samarbeid i årene fremover.

Foto: Eivind Senneset/UiB.