Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av dagligvarer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 13. desember 2021 ilagt Flatanger kommune et gebyr på 174 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av dagligvarer.

 

Flatanger kommune kunngjorde 4. november 2020 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om levering av dagligvarer til forskjellige kommunale enheter. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å ikke kunngjøre konkurransen i TED-databasen.

 

Rammeavtalen hadde en estimert årlig verdi på 1,2 millioner kroner, og en kontraktsperiode på fire år, med opsjon for forlengelse i ett pluss ett år. Den totale estimerte verdien for hele kontraktsperioden på seks år var derfor 7, 2 millioner kroner.

 

Anskaffelsen oversteg EØS-terskelverdien, og skulle etter regelverket derfor vært kunngjort i TED-databasen. Konkurransen ble imidlertid kun publisert i Doffin. Klagenemnda kom til at det forelå et klart brudd på kunngjøringsplikten ved den manglende kunngjøringen i TED-databasen.

 

Det var etter klagenemndas syn formildende omstendigheter i saken, da det på tross av manglende kunngjøring hadde vært 94 interessenter som mottok informasjon om kunngjøringen på e-post, tre leverandører som meldte interesse og to leverandører som leverte tilbud. Klagenemnda så heller ikke bort fra at konkurransen først og fremst hadde vært av interesse for nasjonale leverandører.

 

På denne bakgrunn ble innklagede ilagt et gebyr på 5 prosent av anskaffelsens verdi.

 

Avgjørelsen finner du her.