Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av IKT- tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 9. desember 2020 ilagt Røst kommune et gebyr på 364 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT- tjenester.

Røst kommune inngikk 30. august 2017 en samarbeidsavtale på IKT- drift og digitalisering med Bodø kommune, uten forutgående kunngjøring av en konkurranse.

Klagenemnda fant at det forelå en gjensidig bebyrdende avtale og dermed en anskaffelse som skal kunngjøres etter forskrift om offentlige anskaffelser.

Klagenemnda kom til at unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 3-3 ikke kom til anvendelse. Fordi samarbeidsvilkåret ikke var oppfylt. I tillegg uttalte nemnda at samarbeidet heller ikke var i overenstemmelse med likebehandlingsprinsippet.

Klagenemnda fant videre at avtalen heller ikke var myndighetsoverføring slik klager anførte.

Unnlatelsen av å kunngjøre anskaffelsen, utgjorde dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Kommunen ble ilagt et gebyr på ti prosent av det beløpet som var, og ville bli betalt for ytelsen, avrundet til 364 000 kroner.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at alle anskaffelser over en viss verdi skal kunngjøres fordi konkurranse fremmer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Noen ganger foreligger det unntaksbestemmelser slik at man slipper å kunngjøre. I dette tilfellet viste det seg at ingen unntaksbestemmelse kom til anvendelse, og manglende kunngjøring medførte et gebyr for ulovlig direkte anskaffelse. Denne saken viser at offentlige oppdragsgivere bør vurdere nøye om unntaksbestemmelsen faktisk kommer til anvendelse i den konkrete anskaffelsen da det er oppdragsgiver som må godtgjøre at unntaksbestemmelsen gjelder.

Gebyrvedtaket finner du her.

Bilde: Michael Koll/Pixabay