Gå til innhold

Gebyr til Bane Nor for ulovlig direkte anskaffelse

Den. 20 februar 2019 ila Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Bane Nor et gebyr på kr. 3 800 000 for ulovlig direkte anskaffelse av elektrisk forbruksmateriell. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser. KOFA har med dette vedtaket ilagt fire gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017.

Årsaken til at KOFA ila gebyr er at Bane Nor sluttet seg til en rammeavtale som var gjennomført av stiftelsen Tradebrooker, selv om denne ikke gav lovlig adgang til det. Foranledningen var at Bane Nor gjennomførte en konkurranse hvor samtlige tilbydere var blitt avvist.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Ved å la alle leverandører få muligheten til å levere inn tilbud i en konkurranse så har man større mulighet til å få det beste tilbudet.

Selv om Bane Nor vurderte det slik at tilslutningen til rammeavtalen gav en løsning på et behov for levering av elektrisk forbruksmateriell, kunne dette ikke rettferdiggjøre et unntak fra kravet til kunngjøring. Det var heller ikke avgjørende at Tradebrookers rammeavtale i sin tid hadde vært gjenstand for konkurranse. Manglende kunngjøring anses som et alvorlig brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og overtredelsen ble i dette tilfellet møtt med et gebyr på 3 800 000, ca. 10 prosent av anskaffelsens verdi.

Avgjørelsen finner du her.

 

Kontaktperson:

Nestleder i Klagenemndsekretariatet, Jonn Sannes Ramsvik.

E-post: Jonn.sannes.ramsvik@knse.no

Mobil: 48336537

dommerhammer og vektskåler