Gå til innhold

Nytt KOFA nyhetsbrev

Denne gangen kan du lese om:

  • Godt nytt KOFA-år
  • Innkjøp der tildelingskriteriet “pris” ikkje var eigna til å peike ut kva tilbod som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet
  • Konkurransegrunnlaget gav ikkje leverandørane eit forsvarleg grunnlag for å levere tilbud
  • Braut regelverket ved å gje ut fortrulege opplysningar

Nyhetsbrev 4 2018