Gå til innhold

Søksmål mot gebyrvedtak trekkes

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) gav Norges Sjømatråd AS et gebyr på 440 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av kommunikasjonstjenester i vedtak av  27.august 2018. Gebyret utgjorde ca. 10 prosent av anskaffelsens verdi. KOFA konstaterte at Norges Sjømatråd AS er et offentligrettslig organ som må følge regelverket for offentlige anskaffelser, herunder kunngjøringsplikten, og at organet oppfylte skyldkravet i loven.

Les vedtaket her:https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2017-147

 

dommerhammer og vektskål