Valg av regelverk ved kunngjøring av konkurranse

Valg av anskaffelsesprosedyre er naturligvis en sentral oppgave for oppdragsgiver ved kunngjøringen av en konkurranse. Det er en kjent sak for de fleste at man ikke kan velge en mindre omfattende prosedyre enn regelverket krever – man kan ikke velge en prosedyre etter forskriften del II hvis estimert verdi for anskaffelsen er over terskelverdien for del III.

Det er imidlertid viktig å huske på at dersom man ved kunngjøringen velger en strengere prosedyre enn man egentlig er forpliktet til, så binder man seg til dette for resten av konkurransen. Man har da gitt aktuelle leverandører en berettiget forventning om at de mer omfattende reglene vil bli fulgt. Dette gjelder både der oppdragsgiver velger å følge en mer omfattende prosedyre i alminnelig forskrift (fra del III i stedet for del II), og der man velger en strengere regulering i alminnelig forskrift fremfor prosedyren i en annen forskrift.

Den nylig avgjorte saken 2022/924 gjaldt oppgradering eller bygging av nytt vannbehandlingsanlegg, og var en bygge- og anleggsanskaffelse knyttet til produksjon og distribusjon av drikkevann til offentligheten. Med en estimert kontraktsverdi på fem millioner kroner, fulgte anskaffelsen i utgangspunktet forsyningsforskriften del I. Oppdragsgiver hadde imidlertid kunngjort konkurransen etter alminnelig forskrift del II. Klagenemnda viste til at alminnelig forskrift del II inneholder en mer omfattende regulering av anskaffelsesprosessen enn forsyningsforskriften del I, og med henvisning til EU-domstolens sak C-87/94 (Wallonske busser) slo nemnda fast at oppdragsgiver hadde bundet seg til reglene i alminnelig forskrift del II.

Avgjørelsen finner du her.