Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 93

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
07.09.2021 2021/492 Bodø Publishing AS Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort JOHJ
30.06.2021 2021/442 Tellef Raabe Veiledning - Søknad om midler til anvendt medieforskning for 2021 Avgjort JOHJ
30.06.2021 2021/481 Erik Wilberg Veiledning - Søknad om midler til anvendt medieforskning for 2021 Avgjort JOHJ
30.06.2021 2021/860 Fagpressen Ask på vegne av Ask Media AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort JOHJ
30.04.2021 2020/674 Norsk Lokalkringkasting AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort JOHJ
30.04.2021 2020/689 Barbosa Film AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort PIHY
30.04.2021 2020/699 Norway Naturefilm AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort PIHY
30.04.2021 2020/720 Polarfox AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort PIHY
30.04.2021 2020/984 VårtOslo AS Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet Avgjort PIHY
30.04.2021 2020/986 Politiets Fellesforbund Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet Avgjort PIHY
1 2 3 10