Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
17.10.2019 2018/554 Hæfa AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
17.10.2019 2019/69 Dalchow AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Avgjort KARS
17.10.2019 2019/129 Utrop AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort KARS
09.08.2019 2019/488 United International Pictures AS Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven) Avgjort KARS
18.06.2019 2018/361 Radio Bø SA Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Avgjort KARS
18.06.2019 2018/389 Even Hafnor Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
18.06.2019 2018/469 Strix Television AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
01.03.2019 2018/227 A-Media AS Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Avgjort PEAA
01.03.2019 2018/254 Elkin Martinez Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KRCL
01.03.2019 2018/288 JB Forlag Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KRCL
1 2 3 5