Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 130

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.05.2024 2024/587 Naaf Oslo Fylkeslag Legat Opphevelse av stiftelse Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
20.03.2024 2023/1168 Foreningen Tecos Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
20.03.2024 2024/0308 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
06.02.2024 2023/1153 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder Omdanning av vedtekter Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
06.02.2024 2023/1154 Åmot familie-og sosiallegat Opphevelse av stiftelse Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOAS
23.08.2023 2023/0410 Ingebjørg Lelands Fond Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
19.06.2023 2023/0206 Terje Østmoe og Ivar J. Wallin Oppnevning av settestyre Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
21.12.2022 2022/1020 Tabernaklet Omsorgsboliger Stiftelsen Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
20.12.2022 2022/1626 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
28.11.2022 2022/1585 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
1 2 3 13